YECC – YOUTH EDUCATION CANADA CONNECTION

Công ty Kết nối Giáo dục Trẻ Canada YECC là công ty dịch vụ hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tư vấn Giáo dục và Di trú Canada với sự hợp tác của các Đơn Vị Giáo Dục chất lượng Quốc tế, các công ty Luật uy tín, các nhà phát triển dự án và chuyên gia Tư Vấn Di Trú hàng đầu tại Canada.